De toegevoegde waarde van gegevens voor kmo's

10 september 2021
De toegevoegde waarde van gegevens voor kmo's

Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met een massa aan waardevolle bedrijfsgegevens. In een snel veranderende bedrijfsomgeving is het de uitdaging om in de berg aan gegevens de nodige structuur te scheppen. Hierbij is het cruciaal om data efficiënt te verwerken zodat de actuele informatie omgezet kan worden in kennis. Toch zijn er nog heel wat kmo’s die deze kans laten liggen. Door de complexiteit van de gegevens worden deze vaak onvoldoende geanalyseerd. Hierdoor kan heel wat essentiële bedrijfsspecifieke informatie verloren gaan.

Business-intelligence oplossingen (BI) zijn reeds een gevestigde waarde binnen alle grote ondernemingen. Het zorgt er immers voor dat bedrijven een gedetailleerd inzicht verkrijgen in gegevens waardoor de performantie van bedrijfsprocessen beter geanalyseerd kan worden. De interne rapportering verloopt bovendien vlotter wanneer ondernemingen actief inzetten op het efficiënt verwerken en visualiseren van bedrijfsdata.

Ook kleine en middelgrote ondernemingen geloven in de kracht van data. Een veelheid aan kleine kmo’s staat dan ook te popelen om op de ‘BI-trein’ te springen maar hebben vaak niet het budget, de mankracht en knowhow om dit intern te bolwerken. Bovendien wordt BI vaak complexer voorgesteld dan het in werkelijkheid hoeft te zijn.

Alvorens kmo’s aan de slag gaan met BI, staan ze voor heel wat keuzes die ‘the road to get data-driven’ vaak vertraagt of on hold zet. Organisaties dienen immers na te denken over de keuze voor de juiste BI-tool, ze horen te beschikken over de nodige hardware en infrastructuur én staan zelf in voor het beheer van de systemen. Al deze factoren zorgen ervoor dat de drempel richting BI net iets te hoog is. Dit kan volgens ons anders. Hoe? Door actief in te zetten op een belangrijk onderdeel binnen BI: datavisualisatie. 

De waarde van datavisualisatie

Datavisualisatie is het visueel voorstellen van bedrijfsgegevens aan de hand van software. Vaak gaat het hierbij om systematische gegevens die verzameld worden in een database of spreadsheet (Excel als simpel voorbeeld). Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsgegevens moeilijk te ontleden zijn. Het is immers lastig om een dynamisch inzicht te verkrijgen in een opsomming aan gegevens.

Bovendien zijn deze data niet statisch wat ervoor zorgt dat ze periodiek geanalyseerd moeten worden. Door als onderneming actief in te zetten op datavisualisatie bespaar je tijd en kan je de gegevens makkelijk omzetten in bruikbare informatie. Dit is essentieel binnen een goede bedrijfsrapportage. Als gevolg kan je efficiënter beslissingen nemen of bijsturen waar nodig.

Ook vanuit een menselijk perspectief is het visualiseren van data een krachtige verwerkingsmethode. Als mens verwerken we visuele data 60.000 keer sneller dan tekst. En maar liefst 90 procent van de informatie die wordt verstuurd naar het brein is visueel. Aan de hand van visuele gegevens kunnen de bedrijfswerking en resultaten op een efficiënte manier overgebracht worden aan stakeholders.

Dashboards als leidraad

Aan de hand van data dashboards kan je de interne rapportage vlot en objectief laten verlopen. Een dashboard is een visualisatiemethode dat de interne Key Performance Indicators (KPI’s) van de organisatie voorstelt.

Alle relevante kenmerken van de bedrijfsgegevens worden hierin opgenomen. Op deze manier verkrijg je in een oogopslag een inzicht in de financiële situatie van je onderneming, sales, specifieke bedrijfsprocessen, klantgegevens, etc. Een dashboard vertelt op basis van visuele elementen het verhaal van jouw onderneming.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Elke onderneming die gegevens op een efficiënte manier wil verwerken zodat de actuele informatie omgezet kan worden in kennis, heeft baat bij datavisualisatie.

Het is een verwerkingsmethode die voor iedere organisatie, ongeacht de sector, voordelig kan zijn. Ook de omvang van de onderneming hoeft geen ‘issue’ te zijn. Zowel grote als kleine kmo’s, eenmanszaken als starters kunnen actief inzetten op het visualiseren van gegevens om te optimaliseren en te groeien.

Nieuws archief


De kracht van data

Onze data-analyses helpen ondernemingen om meer inzicht te verwerven in bedrijfsgegevens, te optimaliseren en te groeien.

Als externe partner ondersteunen we u bij het omzetten van data naar winst.

Bekijk wat we doen