(Re)defining what’s next.

We werken een marktgericht onderzoek uit op maat van startende ondernemers. In samenspraak bekijken we welke aanpak geschikt is voor jouw case.

Onze doelstelling is om het denkpatroon, dat schuilgaat achter je (start)plannen, af te toetsen met het verwachtingspatroon van de markt.

We zorgen ervoor dat jij als starter de juiste onderzoeksvragen de wereld instuurt. Ook de verwerking van de antwoorden nemen wij voor onze rekening. Op het einde van de rit visualiseren we de gegevens. Op deze manier krijg je een duidelijk beeld van de bevindingen. Met deze resultaten kan je vervolgens je concept, product of dienst aanscherpen.

Avilex - Startanalyse

Wat we doen

  • Jouw dienst, product of op te lossen probleem helpen definiëren.
  • De juiste onderzoeksmethode(n) voorstellen.
  • Ervoor zorgen dat je de juiste vragen stelt.
  • De resultaten communiceren zodat u deze correct interpreteert.
  • De gegevens professioneel visualiseren aan de hand van dashboards.

Een hart voor starters,
een passie voor groeiverhalen.

Als jonge, dynamische onderneming zijn we razend benieuwd naar je startplannen. We wisselen graag ideeën uit, bespreken jouw verwachtingen én maken duidelijk wat jij van ons mag verwachten.

Is er een klik? Let’s get to work!

Contact
Avilex - Groeiverhalen

Onze werkwijze

Om startverhalen te onderbouwen, maken we gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Bij kwantitatief onderzoek wordt een grote groep mensen bevraagd. Het doel is om hierdoor een hoeveelheid statische data te verzamelen.

Bij deze bevragingsmethode worden de mogelijke antwoorden vooraf duidelijk afgelijnd. Hoe meer gegevens men verzamelt, hoe duidelijker het inzicht in de markt en de mogelijkheden rond je concept.

Bij kwalitatief onderzoek peilt men naar individuele meningen om achterliggende behoeften of motieven van de consument te doorgronden.

Data matters

Plan je te starten met een onderneming waarbij je in aanraking zal komen met flink wat gegevens? Wil je voor de verwerking, visualisering en rapportering van deze gegevens beroep doen op een duurzame partner?

Avilex staat klaar voor de ondernemers van morgen. Samen bekijken we wat nodig is om van jouw project een succes te maken.